ՍԵՐԳԵՅ ԼԵՎՈՆԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ - Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար
ՍԱՄՎԵԼ ՍԱՄՈՒՐԿԱՅԻ ՀԱՅՐԻՅԱՆ - Վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ
ԱՐԹՈՒՐ ՍԱՄՎԵԼԻ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ - Վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՌԱՖԱՅԵԼԻ ՄԻՆԱՍՅԱՆ - Վարչակազմի աշխատակազմի ընդհանուր բաժնի վարիչ
ՆԵԼԼԻ ԱՐԿԱԴԻԻ ՄԻՐԶՈՅԱՆ - Վարչակազմի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի վարիչ
ԱՐՎԻԴ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ ՂՈՒԼՅԱՆ - Վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության բաժնի վարիչ
ՇԱՀԵՆ ՄԻՔԱՅԵԼԻ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ - Վարչակազմի աշխատակազմի կրթության բաժնի վարիչ
ԱԼԲԵՐՏ ԱՇՈՏԻ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ - Վարչակազմի աշխատակազմի քաղաքաշինության, ճարտարապետության և վերաբնակեցման բաժնի վարիչ
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ - Վարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժնի վարիչ
ԷՎԵԼԻՆԱ ՍԵՐԳԵՅԻ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ - Վարչակազմի աշխատակազմի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալության բաժնի պետ